โครงการ กรีนเนอรี่โฮม
เราเชื่อว่า บ้านคือรากฐานของสังคมที่ดี กรีนเนอรี่โฮมขอเป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมแบบมีคุณภาพให้กับทุกคน
จากประสบการณ์มากว่า 40 ปี ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เราจึงพัฒนาต่อยอดเพื่อมาเป็น การพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัย
ให้ลูกค้าได้มีโอกาสมีบ้านที่เหมาะสมกับราคา บวกกับการก่อสร้างที่ใช้วัสดุได้คุณภาพและมีมาตรฐาน พร้อมให้ทุกคนได้เริ่มสร้างรากฐานชีวิต
เริ่มต้นครอบครัว เพื่อนำไปสู่การมีสังคมเพื่อนบ้านที่ดี
เราขอขอบคุณลุกค้าทุกๆท่านที่ให้ความไว้ใจ ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้น เราสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นทำการพัฒนาบ้านที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานเพื่อมารองรับการพัฒนาสังคมที่ดีต่อไป
เมนู